LAST MINUTE KSIĘGA GOŚCI OFERTY BIUR PODRÓŻY O NAS KONTAKT
państwo: region: data: pokaż kalendarz
Rozmiar: 51 bajtów
wycieczki dwudniowe i wielodniowe
wycieczki jednodniowe
zielone szkoły
wycieczki zagraniczne
sanatoria i uzdrowiska
ośrodki wczasowo
konferencyjne
najpiękniejsze polskie
pałace i zamki
Przejazdy autokarowe
Eurolines Polska
Kursy językowe
Ogólne warunki
uczestnictwa
ZAMÓW NEWSLETTER

twój adres e-mail:
KONTAKT

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B.U.T. "CONCORDIA" Sp. z o. o.
1. Przedmiotem umowy uczestnictwa jest oferta zawierająca wykaz należnych uczestnikowi świadczeń wg. programu imprezy.

2. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez B.U.T. "CONCORDIA" uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i w przypadku ich zaakceptowania powinien poświadczyć ten fakt na egzemplarzu warunków.

3. Zawarcie umowy - zamówienia wycieczki grupowej organizowanej lub zakupionej dla zamawiającego przez B.U.T. "CONCORDIA" następuje w chwili podpisania przez zamawiającego zgłoszenia w obecności przyjmującego zgłoszenie pracownika B.U.T. "CONCORDIA".

4. Uczestnikiem wycieczki - zamawiającym jest podpisujący zgłoszenie oraz inne osoby nim objęte - wg. załączonej listy uczestników.

5. Przy podpisywaniu zgłoszenia zamawiający sam lub w imieniu innych uczestników wpłaca zaliczkę w wysokości 50%, a pozostałą należność:

 • nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki krajowej,

 • nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki zagranicznej.

  6. B.U.T "CONCORDIA" zastrzega sobie prawo do zmiany ceny z przyczyn od niej niezależnych ( znaczące zmiany cen paliw, kursu, walut, wprowadzenie dodatkowych opłat granicznych czy klimatycznych).

  7. Cena wycieczki nie obejmuje usług i świadczeń nie wyszczególnionych w programie danej wycieczki.

  8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń , których nie wykorzystał z przyczyn osobistych.

  9. Jeżeli uczestnik rezygnuje z udziału w wycieczce B.U.T., "CONCORDIA" potrąca z wpłat uczestnika:

 • 100% wartości zaliczki w przypadku rezygnacji z imprezy przed dapłatą,

 • po dopłacie:

 • przy wycieczkach jednodniowych, nie zawierających noclegu, posiłków lub innego rodzaju świadczeń wymagających wcześniej rezerwacji -30% wartości danej imprezy

 • przy wycieczkach kilkudniowych, zawierających świadczenia wymagające wcześniej rezerwacji -40% wartości danej imprezy lub 100% poniesionych przez B.U.T. "CONCORDIA" kosztów związanych z obsługą zgłoszenia, jeśli przewyższają one 40% wartości danej imprezy.

  10. W przypadku nie zgłoszenia się klienta na miejsce zbiórki wpłacona należność nie podlego zwrotowi.

  11. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z Jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu jej wyrządzenia.

  12. B.U.T. "CONCORDIA" nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej,

 • rzeczy wartościowe i pieniądze uczestników,

 • zmiany w programie wycieczki spowodowane np. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
 • last minute  |   księga gości  |   oferty biur podróży  |   o nas  |   kontakt   www.4studio.net